Lovprogram: Hvad er vigtigt for revisorbranchen

NyhedRegeringens lovprogram for 2019/2020 indeholder blandt andet forslag om at styrke Erhvervsstyrelsens selskabs- og regnskabskontrol samt forslag om at styrke indsatsen mod hvidvask. Derudover er der en række forslag på skatteområdet eksempelvis nye regler for værdiansættelse ved opdeling i aktieklasser og implementering af EU-regler for indberetning og udveksling af oplysninger om grænseoverskridende ordninger.
Vi har samlet forslag af interesse for revisorbranchen i denne oversigt.

Offentlig sektorRegnskabSkatVirksomhedsret

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning 1. oktober 2019 fremlagt sit lovprogram. Lovprogrammet præsenterer de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret.

FSR – danske revisorer har samlet de forslag, som er af særlig interesse for revisorbranchen. Oversigten indeholder beskrivelser af lovforslagene, fremsættelsesdatoer samt FSR – danske revisorers eventuelle bemærkninger til de enkelte forslag.

Læs oversigten her:

Lovprogram 2019/2020: Hvad er vigtigt for revisorbranchen

Lovprogrammet blev offentliggjort samtidig med statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget. I talen fokuserede statsministeren blandt andet på klima, velfærd og skattevæsenet, hvor hun sagde, at regeringens finanslovsforslag, der kommer i morgen, blandt andet vil tilføre skattevæsenet flere penge, der skal gå til IT-løsninger og til at ansætte flere medarbejdere.

Kontakt

 • Josefine Jørgensen

  Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

  4193 3141
 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169