Hjælper du iværksættere?

SMV-nyhedSå kan du nu søge om tilskud i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen har netop åbnet for en pulje, hvor virksomheder og andre, der samarbejder for at fremme iværksætteriet i Danmark, kan søge om støtte på op til 500.000 kroner.

SMV

Erhvervsstyrelsen åbner nu en ny pulje, der skal medfinansiere virksomheder, som indgår i ”økosystemer”, der hjælper iværksættere.
Et ”økosystem” kan bestå af aktører, der leverer viden, kompetencer, kapital og rådgivning til iværksættere. Systemerne er med til at forstærke iværksætternes rammevilkår i Danmark og hjælper dem med at nå deres vækstpotentiale.

Gennem en nystartet pulje vil Erhvervsstyrelsen gerne medfinansiere virksomheder, der indgår i økosystemer, og som bidrager til Danmarks iværksætterkultur. Ansøgere kan modtage op til 500.000 kroner i støtte til deres initiativer. Ansøgningsfristen er den 26. maj 2015.

Hvordan søger jeg?
Ansøgninger vil blive vurderet efter ansøgningsfristen udløb, og ved vurderingen lægges der vægt på følgende tildelingskriterier:

  • Fremme af iværksætterøkosystemer i Danmark
  • Nyhedsværdi og merværdi
  • Organisering og kompetencer

Du kan søge om tilskud til dækning af dine projektrelevante udgifter. Den maksimale støtte per tilsagn udgør 500.000 kr. Hvis du kun søger om tilskud til enkeltstående begivenheder, herunder konferencer mv, udgør den maksimale støtte 100.000 kr.

Ansøgning og ansøgningsfrist
For at komme i betragtning til puljen skal du udfylde et ansøgningsskema samt aflevere relevant dokumentation. Ansøgningen kan alene afleveres elektronisk til Erhvervsstyrelsen.

Du kan ansøgningsskemaet her

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2015 klokken 12.00, og du kan forvente svar på din ansøgning primo juli 2015.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 29 10 00. Mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00, fredag kl. 10.00 - 15.00. Eller du kan sende en mail til ivaerksaetteri@erst.dk

Læs mere
Der findes også mange andre offentlige og private tilbud. Til dette formål har FSR – danske revisorer og Dansk Metal sammen udarbejdet en folder, som kan guide dig på vej. Den finder du her.