Dæk dine udgifter med den lokale aktionsgruppe

Driver din virksomhed projekter, der fremmer erhvervsmiljøet i lokalområdet? Så kan du måske søge om støtte i din lokale aktionsgruppe.

Liv og Land, en enhed under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har netop åbnet op for en støttepulje, hvor virksomheder, der fremmer job-, vækst- og erhvervsudviklingen i lokalområderne, kan søge om støtte i deres lokale aktionsgrupper (LAG).

LAG har allerede givet tilskud til flere projekter. Sidste år fik en virksomhedsejer blandt andet tildelt 500.000 kr. i støtte i forbindelse med at virksomheden flyttede til Odsherred. Så skynd dig at ansøge.

Hvordan kommer jeg i betragtning?

For at være berettiget til støtte, skal du drive et erhvervsfremmende projekt i et af landets landdistrikter og samtidigt understøtte den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. Det kan du fx gøre ved at forbedre basale servicefaciliteter, give fornyelse i landsbyer eller sætte fokus på innovation.

Grundlæggende bliver din ansøgning vurderet ud fra tre temaer:

  1. Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder*
  2. Fremme af erhvervssamarbejde i landdistrikterne, herunder samarbejdsprojekter
  3. Fremme af innovation i landdistrikterne

* Små virksomheder og mikrovirksomheder defineres som virksomheder med maksimalt 49 ansatte og en omsætning må maksimalt 10 mio. euro på tidspunktet for din ansøgning.

Hvor meget tilskud kan jeg få?

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af dine tilskudsberettigede udgifter for projektet. Derudover må tilskuddet ikke overstige 200.000 euro over en treårig regnskabsperiode. 

Du kan få et fuldt overblik over berettigede/ikke-berettigede udgifter her.

Hvordan ansøger jeg?

For at søge om støtte i LAG, skal du udfylde et ansøgningsskema og indsende det til den lokale aktionsgruppe.

Du kan finde ansøgningsskemaet og en vejledning på Liv og Lands hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Netværkscentret på telefon 4171 7830 eller skrive til dem på netvaerkscenter@mbbbl.dk.