Spørg Eksperten - udvalgte spørgsmål til regnskab og revision

SMV-nyhedEmner: Stiftelsesomkostninger og udgifter

RegnskabRevision

Spørg Eksperten er en offentlig service, hvor FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer på spørgsmål inden for regnskab og bogføring, virksomhedsformer samt skat og moms. Det er gratis at stille spørgsmål og gøres på Startvæksts hjemmeside.


Hent spørgsmål og svar som pdf-fil.


Kan gebyr for erhvervskonto anses som en stiftelsesomkostning?
Spørger har startet et IVS som holdingselskab og skal nu betale 2000 kroner i gebyr for erhvervskontoen. Det fremgår af stiftelsesdokumentet, at spørger selv afholder omkostninger ved selskabets stiftelse. Spørgsmålet går på, om spørger også selv skal betale gebyret for erhvervskontoen eller om dette betales af selskabet.

FSR – danske revisorers ekspertpanel forklarer:

Det er spørger selv, idet spørger er stifter af holdingselskabet, der skal betale omkostningerne, som det også fremgår af stiftelsesdokumentet.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Kan man betale holdingselskabs udgifter via driftsselskab?
Spørger har oprettet et holding- og et driftsselskab. Efter at have betalt gebyr for bankkontoen, er der kommet overtræk på holdingselskabets konto. Spørger vil i den forbindelse gerne vide, om det er i orden at betale udgiften fra driftsselskabet som en driftsomkostning for koncernen.

FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer:

Omkostningerne skal bogføres i de selskaber, de vedrører. Derfor kan driftsselskabet ikke betale gebyret for holdingselskabets bankkonto – det skal holdingselskabet selv betale. Ekspertpanelet påpeger dog, at holdingselskabet kan låne penge af driftsselskabet. Sådanne mellemværender forrentes normalt med 4 % om året jf. SKAT.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.Uddragene redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske uddrag, hvorfor svarene kan være forældede i forhold til gældende ret.